Skip to content

Start met deskundige en praktijkgerichte begeleiding

Of je nu een eigen bedrijf wilt starten of op zoek bent naar een (parttime)baan. Of wil je na een ontslag of ziekte weer zo snel mogelijk (financieel) onafhankelijk zijn en starten als zzp’er en/of een nieuwe baan vinden?  Het begint allemaal met het ontdekken van je sterke punten en het ontstaan van een product, dienstverlening of ander inkomensidee. Wat zijn je interesses waarvan je denkt dat ze de basis kunnen vormen voor je inkomsten?

Doorstart? Dreig jij je inkomen te verliezen als zelfstandig ondernemer en wil jij je her-oriënteren naar nieuwe inkomensmogelijkheden informeer dan bij ons naar de mogelijkheden voor inzet van een traject via het Regionaal Mobiliteitsteam. MKB-support is aangesloten bij het RMT. Door deze aansluiten kunnen wij je kosteloos verder in een volgende stap naar werk en inkomen.

De ervaren specialisten van MKB-support coachen, begeleiden en ondersteunen jou bij het vinden van antwoorden en het starten van jouw bedrijf en/of een nieuwe baan.

 • We versterken jouw talenten en aandachtsvelden
 • Onderzoek naar haalbaarheid en kansen van jouw bedrijfsidee en positie op de arbeidsmarkt.
 • Vanuit de ziektewet een bedrijf starten? Als contractpartner van het UWV is onze hulp voor u kosteloos.
 • Vanuit de bijstand een bedrijf starten? Mogelijk kom je in aanmerking voor een kosteloze Bbz-startersregeling.
Maak Contact

Start vanuit het UWV

Het UWV biedt mogelijkheden om een eigen bedrijf te starten, met ondersteuning van MKB-support. Dit omvat voorbereiding, parttime ondernemen en lifecoaching.

Lees meer

Start vanuit de bijstand

Vanuit een Participatie Wet uitkering (bijstand) kun je met de Bbz-startersregeling een eigen bedrijf starten, mét financiële ondersteuning en mét begeleiding van MKB-support.

Lees meer

Start vanuit loondienst

MKB-support biedt begeleiding voor mensen die zich vanuit loondienst ziek gemeld hebben en willen kiezen voor het ondernemerschap en bijvoorbeeld als zzp’er aan de slag willen. In ons 2e of 3e spoor re-integratietraject helpen wij bij het ontdekken van talenten, haalbaarheid van plannen, persoonlijke ontwikkeling, financiële- en fiscale vragen.

Lees meer

Start vanuit outplacement

Ons outplacementtraject helpt je doelgericht bij het vinden van een nieuwe baan en/of de mogelijkheden van het ondernemerschap/zzp. Op maat gemaakte coaching en begeleiding door onze jobmarketeer of de ondernemerscoach.

 

Lees meer

Eigen bedrijf (door)starten met een UWV-uitkering?

In overleg met het UWV zijn er mogelijkheden om vanuit een uitkering een eigen bedrijf te starten. MKB-support werkt samen met het UWV en geeft je de mogelijkheid om met ondersteuning van een van onze ondernemerscoaches je eigen toekomst op te bouwen. Onze samenwerking is altijd een maatwerktraject wat aansluit op jouw situatie en ideeën. Daarom beginnen we eerst met een vrijblijvende kennismaking. Om je op hoofdlijnen een idee te geven wat we voor je kunnen betekenen, een kort overzicht.

Ondernemerscoaching: voorbereiden en starten eigen bedrijf
Heb jij een goed bedrijfsidee en denk je klaar te zijn voor het ondernemerschap, informeer dan eens of je in aanmerking komt voor uwv traject. Dit traject biedt mogelijkheden voor ondersteuning en deskundige begeleiding bij het uitwerken van je plannen.

Parttime ondernemen: eigen bedrijf én een nieuwe baan
Vanuit een onzekere situatie kan het spannend zijn om direct voor jezelf te beginnen. Daarom ondersteunen we je in dit traject bij het opzetten van een eigen bedrijf in combinatie met een (parttime)baan in loondienst. Samen met jou onderzoeken we de haalbaarheid van je bedrijfsidee en welke ondernemersvaardigheden je al bezit en nog kunt ontwikkelen. Bij het vinden van een baan bereiden we je goed voor op sollicitatie. Zo ben jij klaar voor het ondernemerschap en een nieuwe baan.

 • Inzicht in haalbaarheid met marktonderzoek en een ondernemingsplan
 • Hulp bij opstellen krachtig en uniek CV, inzet interesse en competentietesten
 • Tip: meer kans maak je met ons duaal traject richting eigen baas én parttime baan.

Lifecoaching: versterken van jouw vitaliteit en draagkracht
Heb je het gevoel dat je vastloopt of net even dat zetje nodig hebt om weer in beweging te komen?  De hoeveelheid aan taken, en de verschillende expertises die je in huis moet hebben, kunnen je ontwikkelplan in de weg gaan zitten. Het heeft als doel om in een relatief korte tijd naar een gewenste situatie te komen.

 • Krijg inzicht in jouw knelpunten en hoe je prestaties te verbeteren
 • Tip: durf hulp te vragen, onze life coach Paula komt graag met je in gesprek

Tip: vraag je contactpersoon van het UWV naar de mogelijkheden om samen met MKB-support aan het werk te gaan.

Maak Contact

Je ontvangt een uitkering van de gemeente

Wil je vanuit een PW-uitkering (bijstand) een bedrijf starten? Met deze uitkering kom je mogelijk in aanmerking voor de Bbz-startersregeling. Ook in dit traject krijg je financiële ondersteuning. Zo heb jij de tijd voor het uitwerken van je ondernemingsplan en ben je direct verzekerd van een inkomen en financieel vangnet. Wij helpen jou in het structureren en hoe op te starten.

Door de samenwerking met een coach van MKB-support sta je er niet alleen voor. Je krijgt hulp en sparring in het realiseren van overzicht en structuur, met tact, gevoel en rationeel en zakelijk waar het nodig. Onze samenwerking is altijd een traject die aansluit op jouw situatie.  Voor een goede basis voor samenwerking beginnen we eerst met een vrijblijvende kennismaking om doelen en verwachtingen uit te spreken. Lees hieronder wat wij voor jou kunnen betekenen;

Tip: vraag je klantmanager voor een vrijblijvende kennismaking met MKB-support

Coaching voorbereiding en (door)start eigen bedrijf
Heb jij een goed bedrijfsidee en denk je klaar te zijn voor het ondernemerschap, kijk dan eens of je in aanmerking komt voor de Bbz startersregeling. Informeer hier voor bij je klantmanager of het zelfstandige loket van je Gemeente. Dit traject biedt (financiële) ondersteuning en deskundige begeleiding bij het uitwerken van je plannen en zorgt ervoor dat jij gedurende de voorbereidingsperiode verzekerd bent van een inkomen. MKB-support helpt je ook na de start met het uitrollen van je bedrijfsactiviteiten en het inrichten van de administratie zodat je goed georganiseerd van start kan gaan.

De coach van MKB-Support kan je begeleiden bij het doen van vakinhoudelijk feitenonderzoek en een wegwijzer zijn in het veld van wet- en regelgeving en financiële vraagstukken. Gedurende de voorbereidingsperiode behoud je het recht op je bijstandsuitkering en wordt je vrijgesteld van sollicitatieplicht. Zo kan jij je aandacht volledig richten op jouw ontwikkeling als zelfstandig ondernemer en het uitwerken van je ondernemingsplan.

Coaching bij doorstart van je bedrijf?
Dreig jij je inkomen te verliezen als zelfstandig ondernemer en wil jij je heroriënteren naar nieuwe inkomensmogelijkheden informeer dan bij ons naar de mogelijkheden voor inzet van een traject via het Regionaal Mobiliteitsteam. Door deze aansluiting kunnen wij je kosteloos verder helpen in een volgende stap naar werk en inkomen.

 • In de voorbereidingsperiode werk je samen met onze coach aan je ondernemersplan.
 • MKB-support is aangesloten bij het RMT.
 • Tip: informeer bij het Regionaal Mobiliteitsteam voor hulp van MKB-support

Coaching en begeleiding naar (parttime) ondernemerschap
Vanuit een onzekere situatie kan het spannend zijn om direct voor jezelf te beginnen. Daarom ondersteunen we je in dit duaal traject bij het opzetten van een eigen bedrijf in combinatie met een (parttime)baan in loondienst. Samen met jou onderzoeken we de haalbaarheid van je bedrijfsidee en welke ondernemersvaardigheden je al bezit en nog kunt ontwikkelen. Dit doen we door het opstellen van een ondernemingsplan en een ondernemerstest. We begeleiden je ook bij marktonderzoek, het bepalen van jouw marktpositie en de ontwikkeling van een bedrijfsstrategie. Bij het vinden van een baan helpen we je bij het opstellen van een cv, motivatiebrieven en bereiden we je goed voor op sollicitatiegesprekken. Zo ben jij klaar voor het ondernemerschap en/of een nieuwe (parttime)baan.

 • In een duaal traject heb jij de regie voor wat passend werk is
 • MKB-support helpt je om je zichtbaar te maken in de (arbeids)markt
 • Tip: informeer bij je klantmanager voor duaal traject en verhoog de kans op inkomen

Traject van eigen bedrijf naar loondienst
Als gevestigde ondernemer kun je door verschillende redenen ervoor kiezen om weer in loondienst te gaan. In dit traject begeleiden we je in de transitie van ondernemer naar werknemer. Met als doel werk vinden dat bij jou past. We starten met het vaststellen van jouw competenties, eigenschappen en persoonlijke wensen. Vervolgens bekijken we wat de kansen zijn op de arbeidsmarkt. We versterken je positie op de arbeidsmarkt door vaardigheden te ontwikkelen die je nodig hebt als professional. Je krijgt van ons begeleiding bij het opzetten van een overtuigend LinkedIn-profiel, motivatiebrieven en voorbereiding op een sollicitatie. Zodat jij vol zelfvertrouwen aan een nieuwe carrière begint.

 • Van ondernemer naar een ondernemende werknemer, wij helpen je verder
 • MKB-support is aangesloten bij het RMT.
 • Tip: informeer bij je klantmanager voor een traject naar werk en inkomen

Eigen bedrijf starten vanuit loondienst?

Wil je vanuit een situatie van ziekmelding weer zo snel mogelijk onafhankelijk zijn en starten als zzp’er en/of een nieuwe baan vinden? De ervaren specialisten van MKB-support coachen, begeleiden en ondersteunen jou bij het starten van jouw bedrijf en/of een nieuwe baan. We ontdekken jouw talenten en onderzoeken de haalbaarheid en kansen van jouw bedrijfsidee en/of positie op de arbeidsmarkt.

Door het inschakelen van een coach van MKB-support worden de meeste hobbels waar je tegenaan loopt helder zodat er gewerkt kan worden aan oplossingen. Onze samenwerking is richt zich op jouw persoonlijkheid, behoefte en situatie. Om je op hoofdlijnen een idee te geven wat we voor je kunnen betekenen, een kort overzicht.

 • Vrijblijvende kennismaking voor een eerste inspiratie wat wij voor jou kunnen betekenen
 • Eigen baas en onafhankelijkheid ligt binnen handbereik, bel met MKB-support
 • Tip: informeer bij je werkgever voor een traject met meer kans op werk en inkomen

Re-integratietraject naar zelfstandig ondernemerschap
Als werknemer ontvang je een ziektewetuitkering. Vanuit deze situatie wordt gevraagd om te werken aan je re-integratie. Onze samenwerking begint altijd met een vrijblijvende kennismaking. Na dit gesprek formuleren we bondig een het plan van aanpak waarin de duur en het doel van het re-integratietraject uitgewerkt is. Dit geeft richting en helderheid.

Ondernemerscoaching tijdens jouw re-integratie
Samen denken en doen in mogelijkheden. De coach richt zich in het persoonlijke begeleidingstraject op het verkrijgen van inzicht in drijfveren, valkuilen, overtuigingen, kwaliteiten en beperkingen een heldere visie te krijgen op de toekomst, focus creëren en keuzes maken om het eigen bedrijf duurzaam op te starten. Daarnaast ontwikkelen van persoonlijke (ondernemers)kracht en het inzetten van de benodigde competenties en vaardigheden. Factoren als opleiding, kennis, werkervaring en afstand tot de arbeidsmarkt zijn bepalend voor de duur en de intensiteit van de begeleiding.

 • Diverse testen, trainingen en persoonlijke ondernemingscoaching.
 • individuele gesprekken met levens- en werkervaren MKB-support coaches
 • Tip: informeer bij je werkgever voor een re-integratie traject

Outplacement naar eigen bedrijf en/of nieuwe baan

Dit outplacementtraject zetten we in voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe inkomensmogelijkheden. Duaal onderzoek naar een nieuwe baan en/of eigen baas. Praktisch, concreet en met een helder doel: passend werk vinden. Ieder traject wordt door ons op maat samengesteld en bestaat gemiddeld uit tien coachingssessies van anderhalf uur en twee dagdelen begeleiding van de jobmarketeer of de ondernemerscoach. De doorlooptijd is drie tot negen maanden. Een prijsopgave doen wij na een persoonlijk oriënterend gesprek.

Ondernemers- en jobcoaching
‘Wie ben ik?’ is de eerste vraag die centraal staat in dit duaal traject. We brengen samen je persoonlijke waarden, competenties en kwaliteiten in kaart, je persoonlijke missie en een toekomstvisie wordt ontwikkelt.  Door het inzichtelijk maken van je ondernemersvaardigheden en het bespreekbaar maken van lang gekoesterde wensen om ooit voor jezelf te beginnen vormen zich nieuwe inkomensmogelijkheden en persoonlijke ontwikkeling.

We werken aan de hindernissen en patronen die je tegenhouden en gaan op zoek naar je krachtbronnen. Dan ontwikkelt zich de persoonlijke kracht waarmee je, met je intuïtie en passie als belangrijke wegwijzers, je koers kunt bepalen en je doelen kunt realiseren.

Een praktische aanpak om de weg naar werk te realiseren met het opstellen van een aansprekend Curriculum Vitae. Alles over gericht netwerken, persoonlijk of digitaal via de social media. Intensieve sollicitatie-begeleiding, sparring en gespreksvoorbereiding, arbeidsvoorwaarden en contractbegeleiding.

In individuele sessies adviseren en ondersteunen wij je in de veelomvattende materie naar het uiteindelijke ondernemerschap. Ideeën over product- of dienstenaanbod krijgen vorm door sparring, het structureren en het adviseren van de stappen die je als startende ondernemer verder vormen en laten groeien.

Realistisch bespiegelen wij je  tijdens onze gesprekken je idee naar uiteindelijke uitvoering en haalbaarheid. Je zal zien dat door de gesprekken je extra gemotiveerd wordt en wellicht nog onontdekte talenten ervaart die het ondernemen zo boeiend maken. Is de stap van loondienst naar zelfstandigheid te groot, onderzoek dan samen met ons de mogelijkheden van het parttime ondernemen.

Samen werken we aan jouw bedrijf en treden wij graag op als sparring-partner op je weg naar zelfstandig ondernemer, freelancer, zzp-er of franchisenemer.

 • Voor meer dan 1.000 startende ondernemers zijn wij inmiddels een vertrouwd sparringpartner.
 • Wij denken, testen en cijferen met je mee
 • 2-sporenmarktonderzoek baan én eigen baas naar nieuwe werkmogelijkheden

Coach aan het woord

Ervaringen van zzp’ers en medewerkers

Re-integratie naar zelfstandig ondernemerschap

Wil je jouw medewerkers weer zo snel mogelijk perspectief bieden op (zelfstandig) werk? Tijdens een 2e of 3e spoor re-integratietraject begeleiden onze specialisten uw medewerkers graag naar zelfstandig inkomen en/of een nieuwe baan.

drs. Luc Vermeulen

ondernemerscoach en -trainer

Atoomweg 63 | 3542 AA Utrecht
Naam(Vereist)

Back To Top