employment en ondernemerschap

een eigen bedrijf starten
tijdens het 2e spoor re-integratietraject?

het 2e spoor re-integratietraject naar ondernemerschap

blog | leestijd: 2 min

2e spoor re-integratietraject, van moeten naar willen
Als een werknemer langer dan een jaar ziek is, start het 2e spoor re-integratietraject vanuit de Wet verbetering poortwachter (WVP). Met de hulp van een re-integratiebureau moet de medewerker buiten het eigen bedrijf op zoek naar werk.

De werknemer heeft hierin geen keus. De wet verplicht hem om mee te werken en dat zal hij ook eigenlijk altijd doen omdat dit anders gevolgen heeft voor zijn uitkering. Dit levert – meestal – geen enorm gemotiveerde werknemer op en op dit moment heeft slechts zo’n 30% van de werknemers aan het einde van een 2e spoor re-integratietraject een duurzaam contract bij een nieuwe werkgever (bron: CBS, 2021).

Inzetbaarheid duurzaam verhogen
Hoe zou het zijn om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerker te verhogen en zijn perceptie van elders moeten werken om te buigen naar anders willen werken?

Lijkt u dat ook geweldig? Het kan! Namelijk door hem de mogelijkheid te bieden om te onderzoeken of hij ook als (parttime) zelfstandig ondernemer aan de slag wil.

Uitstroom bevorderen
Het traject naar (parttime) zelfstandig ondernemerschap heeft tijdens het 2e spoor re-integratietraject altijd een duaal karakter: Solliciteren naar een baan moet en het willen onderzoeken van de mogelijkheden voor zelfstandig ondernemerschap is een toevoeging. Gaandeweg het tweede jaar is de werknemer ook bezig met persoonlijke ontwikkeling en het creëren van nieuwe werk- én inkomenskansen, daar waar zijn gezondheidssituatie het toelaat. Als het re-integratiebureau oog heeft voor nieuwe werkkansen in loondienst en/of ondernemerschap kan dat uitstroom bevorderen.

Goed werkgeverschap
U als werkgever hoeft niet bang te zijn voor UWV-loonsancties, er wordt tijdens een duaal traject namelijk voldaan aan alle wettelijke verplichtingen, en na het tweede ziektejaar kan uw medewerker uitstromen naar het UWV.  De mogelijkheid om (parttime) zelfstandig ondernemerschap te onderzoeken, zal uw medewerker ervaren als goed werkgeverschap en als een kans die hem geboden wordt.

kansen-voor-eigen-bedrijf-starten-tijdens-re-integratie

Bespreek zelfstandig ondernemerschap binnen uw bedrijf en met uw werknemer
Bespreek binnen uw organisatie eens wat jullie visie is over het starten van een eigen bedrijf door werknemers tijdens de ziektewet. Het kan kansen creëren.

Tijdens een van de gesprekken die u met uw zieke werknemer heeft, kunt u de mogelijkheden voor zelfstandig ondernemerschap benoemen! Hij zal hier zelf niet snel mee komen: hij weet misschien niet dat dit een mogelijkheid is of is bang dat dit “tegen hem gebruikt zal worden”. Wellicht is het ondernemerschap precies wat hij wil! Zo niet, weet hij in elk geval dat u ook voor niet standaardoplossingen openstaat en graag met hem meedenkt.

Flexibilisering arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt vraagt op dit moment steeds meer om (diverse vormen van) ondernemerschap. Daarom sluit een traject naar (parttime) zelfstandig ondernemerschap aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij en vergroot het de kans op duurzame uitstroom naar werk.

Voor u als werkgever maakt het geen verschil of de medewerker uitstroomt naar loondienst bij een ander bedrijf of aan de slag gaat als zelfstandige.

ondernemer-worden

Wat kan MKB-support voor u als werkgever betekenen?
MKB-support kan uw bedrijf ondersteunen bij het traject van uw werknemer naar (parttime) zelfstandig ondernemerschap en zal tegelijkertijd voldoen aan alle eisen die de WVP aan het 2e spoor re-integratietraject stelt. Het is dus een aanvulling op het huidige, meest gebruikelijke traject.

Meer weten?
Wilt u hier als werkgever meer over weten? Neem dan contact op met Luc Vermeulen, ondernemerscoach bij MKB-support, hij helpt u graag.

Contactgegevens Luc Vermeulen:
06-22 38 08 40
Luc@mkb-support.nl

Start typing and press Enter to search