Skip to content

Trivium Training verlegt je grenzen!

Cees Snippe is inmiddels 15 jaar de drijvende kracht achter Trivium Training.Als zelfstandig ondernemer geeft hij verschillende trainingen aan mensen in profit en non-profit organisaties op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling, leiderschap & management en commercie & verkoop. Zijn speerpunten zijn betrokkenheid, resultaat en maatwerk. Op basis van een gedegen analyse van de situatie binnen een bedrijf of team stelt hij een training op maat samen.

Ik vind het telkens een uitdaging om kennis en vaardigheden over te dragen, het beste in mensen naar boven te halen. Waar ik altijd naar op zoek ga, is waar ligt de grens van de deelnemers en waar ga je die grens verleggen, zodat je ontwikkelt en groeit op de gebieden die je met elkaar gekozen hebt. Ons motto luidt: Trivium verlegt je grenzen.

Coronapandemie bracht Cees bij MKB-support

Het begin van de coronapandemie betekende, ook voor Trivium Training, een verandering in bedrijfsactiviteit. Mensen gingen thuiswerken, mochten als team niet meer samenkomen en durfden dit ook niet. Daardoor werden trainingen geannuleerd en nieuwe live trainingen nauwelijks meer afgenomen. De branche werd hard geraakt. “Het is al die jaren fantastisch gegaan. Dan gebeurt er iets in de wereld, waar je zelf geen invloed op hebt.”

Door de gemeente Voorst werd er in de coronaperiode hulp voor zelfstandig ondernemers aangeboden. De belangrijkste hulp bestond uit het bieden van een professioneel klankbord. Zodoende kwam Cees in contact met ondernemerscoach Alex Goûtier van MKB-support. Het centrale thema in hun gesprekken was: waar sta je nu en waar wil je heen?

Alex adviseert en fungeert als klankbord

“Door alle veranderingen ten gevolge van corona is het belangrijk om een tunnelvisie te voorkomen en een brede blik te houden.” Cees heeft daarbij veel gehad aan de adviezen van Alex, hij fungeerde als adviseur en klankbord. Cees kon met hem sparren en zaken bij hem verifiëren. “Doordat iemand vragen stelt, krijg je een andere kijk op de werkelijkheid, anders blijf je cirkelen in je eigen gedachten, overtuigingen en waarheid. Als iemand luistert en vragen stelt, kom je tot nieuwe inzichten. Alex was een adviseur en gaf mij een bredere blik. Door Alex’ vragen gingen mijn ogen open, zag ik dingen die zich eerder niet binnen mijn gezichtsveld bevonden. Mede hierdoor zijn een flink aantal onlinetrainingen ontwikkeld die middels Zoom en Teams direct inzetbaar bleken te zijn.  Op deze manier ervaarde Cees wat hij normaal aan zijn coachees leert, namelijk het verleggen van grenzen.

Zelfstandig ondernemerschap heeft voor- en nadelen

Cees vindt het een voordeel dat hij autonoom kan handelen in zijn werk. “Als ondernemer kun je onafhankelijk zijn. Zelf bepalen en eigen keuzes maken als het gaat om koers en visie. Het voelt als een zekere mate van vrijheid wanneer je niet star vastzit aan werktijden, maar zelf kan plannen. Ik geloof dat veel mensen gebaat zijn bij zelfsturing en zelfbeschikking in hun werk en dat het tot betere resultaten leidt. Maar natuurlijk is samenwerking ook erg belangrijk! Vooral de samenwerking met de klant en opdrachtgever. De kunst is om met de klant het probleem of de uitdaging boven water te krijgen en daarvoor de juiste training te creëren met het beste resultaat als gevolg.

Cees is zeer dankbaar voor en blij met de begeleiding door MKB-support, Alex heeft ogen en deuren geopend.

Cees’ tips voor startende ondernemers:

  • Geloof in jezelf en je onderneming, dan lukt het!
  • Vertrouw erop dat het goedkomt.
  • Blijf bij jezelf, je eigen waarden.
Back To Top