employment en ondernemerschap


samen op zoek naar een passende

nieuwe baan 

Nieuwe baan

Soms is verandering van werkkring noodzaak vanuit de werkgever maar het kan ook je eigen wens zijn. Samen met jou brengen we kwaliteiten, werkervaringen en een realistisch zoekprofiel in beeld. Daar gaat een zoektocht naar eigen vitaliteit, zelfvertrouwen en de arbeidsmarkt aan vooraf.

Outplacement | nieuwe baan na ontslag

Dit outplacementtraject zetten we in voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan. Praktisch, concreet en met een helder doel: passend werk vinden.

Ieder  traject wordt door ons op maat samengesteld en bestaat gemiddeld uit tien coachingssessies van anderhalf uur en twee dagdelen begeleiding van de jobmarketeer of de bedrijfsadviseur. De doorlooptijd is drie tot negen maanden. Een prijsopgave doen wij na een persoonlijk oriënterend gesprek.

Een nieuwe baan na ontslag
outplacement op maat

Samen werken we aan een nieuwe koersbepaling in je loopbaan. Het is een verkenningstocht naar datgene wat je werkelijk drijft in het leven en een aansporing om te gaan voor een volgende stap op de arbeidsmarkt.

Coaching

Coaching
wie ben ik?

‘Wie ben ik?’ is de eerste vraag die centraal staat in ons loopbaantraject. We brengen samen je persoonlijke waarden, competenties en kwaliteiten in kaart, je persoonlijke missie en een toekomstvisie wordt ontwikkelt.  We werken aan de hindernissen en patronen die je tegenhouden en gaan op zoek naar je krachtbronnen. Dan ontwikkelt zich de persoonlijke kracht waarmee je, met je intuïtie en passie als belangrijke wegwijzers, je koers kunt bepalen en je doelen kunt realiseren.

Een praktische aanpak om de weg naar werk te realiseren met het opstellen van een aansprekend Curriculum Vitae en een resumé. Alles over gericht netwerken, persoonlijk of digitaal via de social media. Intensieve sollicitatie-begeleiding, sparring en gespreksvoorbereiding, arbeidsvoorwaarden en contractbegeleiding.

Training en testen

Training en testen
e-learnings CV schrijven, werkveldenmethode

Onze aanpak gedurende het traject is pragmatisch en doelgericht. Samen brengen we jouw arbeidsmarkt in beeld op basis van onze werkveldmethode, we optimaliseren je CV en motivatiebrieven. Online bereidt je je hierop voor  en begeleiden we je met de voorbereiding van het sollicitatiegesprek, presentatietechnieken en het inzetten van netwerken.

Advies

Advies
arbeidsdeskundigen, arbeidsjurist

De coaches van MKB-support hebben oog voor de details en zijn gedreven in het doelgericht op weg helpen naar werk onafhankelijk van het aantal arbeidsjaren. Ontslag kan aanslag betekenen op je vitaliteit en valt soms letterlijk rouw op je dak.  Dit geeft onrust en financiële onzekerheid. Wat zijn je rechten en plichten, hoe hoog is mijn transitievergoeding en mijn kans op nieuw werk?

MKB-support werkt samen met gevestigde arbo-diensten en juridische specialisten om al deze vragen te beantwoorden.

Re-integratie | nieuwe baan vinden vanuit een uitkering

Heb je recht op een Ziektewet/Wajong/Wia-uitkering van het UWV of ontvang je een Arbeidsongeschiktheids-uitkering  en wil je graag weer aan het werk dan kan MKB-support je ondersteunen om dit te realiseren.  Wanneer je als werkzoekende klaar bent om de arbeidsmarkt weer te betreden, maar hier ondersteuning bij nodig hebt, kan het UWV een “Werkfit” of “Naar Werk” traject inzetten. Wil je je nog uitgebreid oriënteren op wat je precies wilt of wat voor jou de ideale baan is, dan bieden wij hiervoor het passende maatwerktraject.

Nieuwe baan vanuit de ziektewet  
re-integratietrajecten vanuit mogelijkheden

Een vrijblijvende kennismaking met een van onze coaches geeft de gelegenheid je verhaal te doen en geïnformeerd te worden naar de mogelijkheden. Na overeenstemming stellen wij een trajectplan op waarin zaken zoals functieprofiel, zoekrichting en belastbaarheid duidelijk omschreven worden.  Naast het trajectplan worden de activiteiten en voortgang bijgehouden in het re-integratiedossier.

Coaching

Coaching
altijd één vast aanspreekpunt

Duur van een UWV traject
Een ‘Naar werk’ traject is altijd maatwerk. Hierdoor zijn de doorlooptijden ook verschillend. Dit is mede afhankelijk van de soort uitkering.

  • Maximale duur traject met AG-uitkering; 9 maanden
  • Maximale duur met ZW-uitkering; 6 maanden

De inhoud van het traject wordt samen met jou zorgvuldig en op maat samengesteld.

Gedeeltelijke werkhervatting
Afhankelijk van de situatie kan er aandacht gegeven worden voor Gedeeltelijke werkhervatting. Een gedeeltelijke werkhervatting kan op verschillende manieren ingevuld worden.  Afhankelijk van de situatie kunnen hierover afspraken worden gemaakt.  Plaatsing en uitstroom kan op verschillende manieren gerealiseerd worden, denk aan:
•    Proefplaatsing van bijvoorbeeld 1 maand
•    Detachering
•    Direct overgaan naar een andere werkgever

Training en testen

Training en testen
jouw online stappenplan

De 5x5x5 Werkveldenmethode helpt je focussen op de arbeidsmarkt. Door deze methode worden 150 potentiële werkgevers in kaart gebracht en ontstaat weer nieuw inzicht en vertrouwen in werkgeverscontact. Het in kaart brengen van loopbaanwaarden, beroepen en competenties.

Vanuit jouw nieuwe, vitale perspectief, met je visie als leidraad, ontvouwen zich in de afstemming een aantal specifieke loopbaankeuzes. Vervolgens werken we aan een optimale presentatie van jezelf richting de markt: Wat is jouw unieke aanbod? Hiermee kom je tot concrete doelstellingen voor je loopbaan. Die vormen de basis voor je persoonlijke stappenplan.

Advies

Advies
samen met de specialist  jouw verdieping

De coaches van MKB-support hebben oog voor de details en zijn gedreven in het doelgericht op weg helpen naar werk onafhankelijk van het aantal arbeidsjaren. Dreigende ontslagsituaties tijdens een ziekteperiode geven voor betrokkene onrust en financiële onzekerheid. MKB-support werkt samen met gevestigde arbo-diensten, arbeidsdeskundigen, en juridische specialisten om al deze vragen te beantwoorden.

 

Coaching | vitaliteit en burn-out

Soms kun je tegenkomen dat je vastloopt in je werk. De hoeveelheid aan taken, en de verschillende expertises die je in huis moet hebben, kunnen je ontwikkelplan in de weg gaan zitten. Vergelijk het met een auto die wil wegrijden, maar op de handrem staat. In dat geval is het zinvol om een Vitaliteitscoach in te schakelen.

Coaching
van stress naar vitaliteit

Een Vitaliteitscoach is een specialist op het gebied van energie en omgaan met druk. De coach versterkt in de begeleiding jouw energie om je taken efficiënt maar vooral ook ontspannen uit te voeren. De essentie van Vitaliteit is, dat hoofd en lichaam invloed op elkaar uitoefenen. Dat betekent, dat je met de juiste mindset weer de rem van je lichaam af kan krijgen. En ook andersom, door meer ontspanning en beweging in je dagritme in te passen kan je weer helder en creatief nadenken. Dat geeft lucht.

Naast de individuele coaching biedt MKB-support regelmatig (online) workshops en trainingen aan ter inspiratie en sturing op persoonlijke skills en ontwikkeling. Het zijn interactieve workshops die een sterk direct toepasbaar karakter hebben. Een workshop waarbij je er met meer energie uitkomt dan dat je erin ging! Bijvoorbeeld met de workshops: Blue zones, Stress en ”Van Werkdruk naar werkplezier”.

Coaching

Coaching
aandacht voor werk en privé 

In eerste instantie mag je ervan uitgaan, dat je door middel van het inschakelen van een coach van MKB-support de meeste hobbels waar je tegenaan loopt kunt oplossen. Coaching richt zich op algemene dagelijkse problemen in werk en privé. Het is erop gericht om inzicht te verschaffen in jouw knelpunten en om je prestaties te verbeteren. Het heeft als doel om in een relatief korte tijd (maximaal 6 gesprekken) naar een gewenste situatie te komen.

Training en testen

Training en testen
meer inzicht en sturing

Om de voortgang van je ontwikkeling te kunnen meten en ondersteunen maakt MKB-support gebruik van bewezen testen.

Deze testen zijn bedoeld als meetinstrument en kunnen online worden ingezet. Ook kunnen de testen worden ingezet tijdens een voortgangsgesprek. Dit geeft inzicht in je ontwikkeling en laat zien op welke vlakken mogelijk bijsturing nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een vitaliteitsscan.

Verder zetten we  ook testen  in  om mogelijk bij te sturen. Dit dan als handvat die je  houvast geeft om de ingezette koers te kunnen vasthouden. Denk bijvoorbeeld aan tips voor verbetering van het slaappatroon of tips om beter te kunnen ontspannen en je hoofd leeg te kunnen maken.

 

Advies

Advies
therapie als verdieping

Mochten er situaties zijn die een diepere aanpak verdienen, dan kan de coach samen met jou besluiten om een therapeut in te zetten. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn bij een regelmatig terugkerende depressie of langdurige depressie of opgelopen trauma’s. De coach beschikt over een landelijk netwerk van ervaren therapeuten voor doorverwijzing.

persoonlijke jobcoaches

Graag bespreken we je persoonlijke situatie, kansen op de arbeidsmarkt en welke coach het beste bij je past.

Start typing and press Enter to search