employment en ondernemerschap


re-integratie naar nieuwe baan en/of eigen bedrijf
voor het UWV

MKB-support is een erkende organisatie en verzorgd trajecten voor ZW/WAO/WIA/WAJONG-werkzoekenden.  Met een landelijke dekking van vestiging- en spreekuurlocaties helpen wij de klant in zijn of haar eigen omgeving. Wij nemen tijd en ruimte om tijdens het eerste contactmoment met klant over en weer een informatie uit te wisselen en goed te luisteren naar de situatie van de klant. Een zorgvuldige oriëntatie draagt bij tot een gedegen en doelgerichte traject opbouw.

 

Eigen bedrijf of parttime ondernemerschap

Onze plaatsingscijfers liggen rond de 80% met een gemiddelde doorlooptijd van 7 maanden per traject. De wijze waarop wij samen met de klant werken, dagen hem uit om anders naar zichzelf te kijken, de passies en drijfveren naar boven te halen, de creatieve bronnen aan te boren en blokkades te doorbreken. Zo werken we aan versteviging van het persoonlijk fundament waardoor de klant niet alleen in staat is een baan te verwerven maar deze ook kan behouden.

Start je eigen bedrijf na ontslag
altijd een traject op maat

Op basis van een intakegesprek en onze entreetoets kan vastgesteld worden in hoeverre de ondernemingsplannen van een klant realistisch en haalbaar zijn en of de persoonlijke ondernemersvaardigheden voldoende ontwikkeld zijn voor het zelfstandig realiseren van een inkomen.

Deze informatie vormt de basis voor het trajectplan. Samen met de klant werken we praktisch aan een  gedegen voorbereiding, de opbouw van het ondernemingsplan,  start van het bedrijf en een gedegen uitstroom.

Coaching

Coaching
maak direct het verschil

In individuele sessies  krijgt de klant structuur en adviezen op het gebied van organisatie, marketing, financiën, strategische en logistieke aandachtspunten.

Voorbereidingsperiode
Tijdens deze voorbereidingsperiode vormen de ontwikkelingen van de ondernemer en zijn activiteiten, omzet- en resultaatontwikkelingen de basis voor het ondernemingsplan. De door cliënt aangedragen informatie wordt lopende het traject kritisch beoordeelt zodat het plan ook zoveel mogelijk een realistisch én haalbare doelstelling formuleert.

De door klant ingewonnen informatie vormen de bouwstenen van het  digitale en klantvriendelijk digitale MKB-supportondernemingsplan.  Door de on-line  coachfunctie zal het proces gemonitord en bijgestuurd kunnen worden.  Stap voor stap zal de ondernemer in spé met dit ondernemingsplan zijn business- en financiële inzichten vergroten waardoor een realistisch kijk ontstaat op verdienmodel.

De start
In de begeleiding na de start ondersteunen wij de klant in de breedste zin van het woord om de klant het ondernemen eigen te maken en start van de onderneming te bestendigen. Met name zal er aandacht zijn om de ondernemersvaardigheden en ondernemersdenkstijlen te ontwikkelen zodat zelfvertrouwen toeneemt en er een duidelijke planmatige gestructureerde aanpak komt. Advies, sparring en reflexie over ontwikkeling van het bedrijf.  De begeleiding na de start is een individuele ondernemerscoaching waarin wordt toegezien op het realiseren van doelstellingen, time management, dagelijkse productiviteit en constructieve acquisitie. Ontwikkelen van  commerciële-, acquisitie-, netwerkvaardigheden. en marktgericht denken en handelen. Controlling van omzet en kosten. Advies voor het opzetten en bijhouden van de administratie en fiscale zaken. Door de begeleiding na de start houden wij zicht op de ontwikkelingen ondermeer mbt omzet-, kosten-, en resultaatontwikkelingen, door deze signaal functie kan er direct bijgestuurd worden.

Online testen

Online testen
vergroot blijvend je inzicht

MKB-support maakt gebruik van  eigen ontwikkelde ondernemingsplan. Dit plan voldoet aan alle maatstaven en eisen óók voor het onderbouwen van kredietaanvraag.

Voor het in kaart brengen van persoonlijke ondernemersvaardigheden werken wij  samen met de entrepreneur scan van dr. Martijn Driessen. Deze E-scan ondernemerstest, een door Nederlandse wetenschappers ontwikkelde test die objectief inzicht geeft in ondernemersprofiel, aandachtspunten en ondernemersvaardigheden. Wij bevelen deze test aan voor de startende- en de gevestigde ondernemer. De test beschrijft sterke en zwakke punten als ondernemer en hoe  die verder zijn te  ontwikkelen. De testresultaten worden altijd in een persoonlijk advies gesprek toegelicht.

Experts

Experts
ondersteuning bij verkopen

Door onze jarenlange ervaring heeft MKB-support meerdere specialisten aan zich weten te binden. Deze experts helpen in de voorbereiding en de formele start. Denk bijvoorbeeld aan het inschrijven bij de Kamer van Koophandel,  het regelen van de verzekering, de algemene voorwaarden en natuurlijk het bouwen een website of webshop.

Begeleiding naar een nieuwe baan

Onze plaatsingscijfers liggen rond de 80% met een gemiddelde doorlooptijd van 7 maanden per traject. De wijze waarop wij samen met de klant werken, dagen hem uit om anders naar zichzelf te kijken, de passies en drijfveren naar boven te halen, de creatieve bronnen aan te boren en blokkades te doorbreken. Zo werken we aan versteviging van het persoonlijk fundament waardoor de klant niet alleen in staat is inkomen te verwerven maar deze ook kan behouden.

Begeleiding  naar een nieuwe baan
zelfregie voor elke klant

De ondersteuning van onze coaches vindt plaats in individuele sessies met duidelijke doelstellingen en rekening houdend met belastbaarheid. Hierbij kan ook het volgen van een opleiding een toegevoegde waarde hebben.

Samen met de klant bespreken wij werkverleden, taken, functies en zijn persoonlijk functioneren. Noodzakelijk voor richtingbepaling en de juiste focus; vergroot de kans van slagen. Dit vormt een vernieuwd uitgangspunt voor een krachtig en geactualiseerd CV en motivatiebrief. Samen met de klant worden deze opgesteld en geredigeerd.

 

Coaching

Coaching
altijd één vast aanspreekpunt

Wij coachen en activeren de klant voor een zelfstandige benadering van de  arbeidsmarkt. De klant wordt getraind om op basis van telefonisch-, email-, socialmedia- en persoonlijkcontact dit in te zetten. Een rollenspel kan hier ondersteunend in bijdragen. Deze arbeidsmarktverkenning levert de klant nieuwe contacten en inzichten in vernieuwd functie- en takenprofiel.

De sollicitatiebegeleiding zorgt ervoor dat klant gestructueerd en effectief vacatures en werkaanbod analyseert en aanvullende informatie inwint zodat brief en cv op maat worden geschreven. Zonodig en indien gewenst kan er door de coach contact met een potentiele werkgever opgenomen kunnen worden om de kans naar werk te doen toenemen. Arbeidsvoorwaarden en contractbegeleiding. Contactmomenten tijdens eventuele proefperiodes/stagemomenten.

Indien klant duaal aan het zoeken naar een passende baan het ondernemerschap nader wil onderzoeken en zijn ideeen structuur en financieel vorm wil geven dan zal hiervoor ons mkb-support digitaal ondernemingsplan worden ingezet. Met dit plan bouwt de klant stap voor stap aan het verkrijgen van businnes- en financieel inzicht. Door de coachfunctie zijn wij in staat het proces op de voet te volgen. Onze nazorg is erop gericht om de verkregen baan en/of de start van het eigen bedrijf te doen bestendigen, dit ter bevordering van een duurzame uitstroom.

Online testen

Online testen
bewezen succes

Werkkwaliteiten worden gemeten door het afnemen van loopbaanwaardes en competentietest. Beperkingen en ontwikkelingspunten worden hierdoor zichtbaar, besproken en er volgt coaching ter versterking van het persoonlijk- en sociaalvlak.

Op basis van de Werkveldenmethode onderzoeken en bepalen wij samen met de klant een aantal (5) arbeidsmarktsectoren. Deze sectoren vormen de basis voor de klant om nader onderzoek te doen naar specifieke bedrijven, nieuwe en passende functieprofielen. Met deze methode heeft de klant in de door hem gekozen sectoren de beschikking over 125 bedrijfsprofielen. Deze methode geeft de klant een duidelijk overzicht in de te benaderen markt en draagt bij tot dagelijkse productiviteit.

Experts

Experts
verdieping op maat

De coaches van MKB-support hebben oog voor de details en zijn gedreven in het doelgericht op weg helpen naar werk onafhankelijk van het aantal arbeidsjaren. Wij werken daarom met gecertificeerde loopbaancoaches, vitaliteitcoaches en psychologen om het persoonlijke fundament te verstevigen voor een nieuw begin.

betrokken re-integratiecoaches

Alex heeft me zeer goed geholpen. Het ondernemingsplan gaf me in- en overzicht

Start typing and press Enter to search